25 sep Oslávili prvé výročie blahorečenia matky Alfonzy Márie

V deň 205. výročia narodenia blahoslavenej matky Alfonzy Márie si v  Bratislave pripomenuli prvé výročie od jej blahorečenia. V Modrom kostolíku slávnostnú svätú omšu celebroval  9. septembra o 18. 00 hodine vdp. Marian Červený spolu s viacerými kňazmi. Stretnutie pokračovalo v Centre Salvator na Jakubovom námestí pri spoločnom agapé. Tejto slávnosti predchádzala...

Celý článok

25 sep Oslavovali rehoľné jubilea

Sestry slovenskej provincie oslávili svoje rehoľné jubileá. Druhú septembrovú nedeľu putovali sestry na Skalku pri Trenčíne, kde  ďakovali za dar povolania a obnovili svoje zasvätenie Bohu.   Svätú omšu  slávil miestny správca farnosti Skalka nad Váhom Mgr. Peter Beňo v diecéznej svätyni. Po svätej omši priblížil sestrám toto pútnické miesto, spojené so...

Celý článok

25 sep Slávili deň provincie

Sestry slovenskej provincie Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa sa v sobotu 7. septembra  2019 stretli  na dni provincie. Stretnutie prebiehalo v Centre Salvator na Jakubovom námestí.  Vyvrcholilo v Modrom kostolíku pri slávení svätej omše, ktorej predchádzala  modlitba  posvätného  ruženca a novény k blahoslavenej Alfonze Márii za záchranu nesmrteľných duší. ...

Celý článok

23 sep Oslavovali jubileum sr. Lívie

Sestra Lívia, Mária Štefancová sa 17. júla dožila krásnych 90-tych rokov. Spolu so sestrami a príbuznými ďakovala za dar života pri svätej omši v nedeľu 13. augusta. Ďakujeme dobrému Pánu Bohu za všetky milosti a dobrodenia, ktorými ju doposiaľ obdaril i za tie, ktoré má pre ňu  ešte pripravené.  ...

Celý článok

26 júla Oddychovali na Morave

Naši spolupracovníci Jožko a Mirko cestovali v stredu posledného júnového týždňa do Choryne spolu so sestrou Alacoque. Oddychový pobyt v Choryni, v kláštore kde pôsobí IKV, trval do nedele. Prezreli si kláštor, zoznámili sa s jeho obyvateľmi, činnosťou Domova pre seniorov a Centra sociálnej  rehabilitácie  Panny Márie Kráľovnej  i celým  areálom. V tomto čase navštívili tiež viaceré pútnické...

Celý článok

04 júla Stretnutie sestier slovenskej provincie s generálnou predstavenou sestrou Monikou Heuser

Predposledný júnový víkend sa stretli v Centre Salvator sestry slovenskej provincie spolu s generálnou predstavenou - sestrou Monikou Heuser, generálnou asistentkou - sestrou Margitou Tušanovou a generálnou ekonómkou - sestrou Marlene  Heck. Spätne sme sa pozreli na desať rokov, ktoré nás spájajú od fúzie s pôvodnou kongregáciou a zamýšľali sa nad otázkou  - Čo Boh...

Celý článok

19 mája Duchovná obnova o rozlišovaní

Milí priatelia, pozývame Vás na duchovnú obnovu o duchovnom rozlišovaní.  Je dobré občas sa zastaviť a načúvať aké pohnútky v nás prevládajú, či je to radosť alebo smútok? Či je to svetlo alebo tma? Nádej alebo beznádej? Pokoj alebo roztržitosť? Kam nás vedú v duchovnom živote? Veci Božieho Ducha nás nadchýňajú...

Celý článok

08 mája Sestra Nicole Maria zložila prvé sľuby

Čerpajme vodu s radosťou z prameňov spásy. Izaiáš V nedeľu Božieho milosrdenstva zložila sestra Nicole Maria svoje prvé rehoľné sľuby vo farskom kostole svätej Alžbety v Bratislave. Slávnostnú svätú omšu slávil spolu s viacerými kňazmi páter Jozef Sukeník, minorita. Za účasti rodičov, súrodencov, príbuzných, známych, priateľov, spolusestier i členov farského...

Celý článok