09 jan Malé duchovné cvičenia

„Láska pozostáva v zdieľaní sa z oboch strán…“ sv. Ignác Pozvanie : Chceš sa stretnúť so sebou samým? Chceš obnoviť svoj vzťah s Bohom? Ako zažiť obrátenie? Ako si usporiadať svoj život? Tieto otázky zakúsil na sebe aj svätý Ignác po svojom zranení, keď bol pripútaný na...

Celý článok

09 jan Otvorenie jubilejného roka

Dnešný deň, 9 –tý september je pre nás otvorením jubilejného roka, ktorý je zároveň aj posledným rokom prípravy na oslavu 200. výročia narodenia ctihodnej božej služobnice matky Alfonzy Márie Eppingerovej, zakladateľky našej Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa. Tento jubilejný rok otvárame spolu...

Celý článok

09 jan Prvé sľuby

Dňa 15. júna sa v Banskej Bystrici uskutočnila slávnosť skladania prvých sľubov našich noviciek sr. Jozefy a sr. Moniky. Sv. omšu celebroval Mons. Jaroslav Pecha, Th.D. Po úvodných obradoch sv. omše, sr. Jozefa a sr. Monika zložili sľub čistoty chudoby a poslušnosti...

Celý článok

09 jan Deň provincie

V dňoch 31.5. – 2.6. 2013 sa v Nitre uskutočnilo stretnutie sestier slovenskej provincie. Konalo sa po prvýkrát v našej provincii. Jeho cieľom je stretnutie sa sestier, spoločné zdieľanie sa o našom živote, relax, povzbudenie sa, formácia. Témou tohtoročného stretnutia boli: “permanentná formácia – priblíženie...

Celý článok

09 jan Čo nového v noviciáte?

V dňoch 10.- 20. mája prežívali naše novicky spolu so svojou magistrou noviciátnu dovolenku v Alsasku vo Francúzskom na miestach, kde začal život zakladateľky nášho inštitútu ako aj jej dielo. Pre všetky to bol čas oddychu ale aj silných zážitkov. Mohli zažiť aspoň...

Celý článok

09 jan Vizitácia generálnej predstavenej

V týchto dňoch od 9.4. do 19.4. 2031 prebieha vizitácia generálnej predstavenej sr. Moniky Heuser z Oberbronnu. Generálnu predstavenú sme spolu s generálnou asistentkou sr. Margitou privítali v provinciálnom dome v Bratislave 8. apríla večer podľa starého slovanského zvyku chlebom a soľou. Prvou komunitou,...

Celý článok

09 jan Pôstna duchovná obnova

1.-3. marca sa v našom kláštore v Banskej Bystrici uskutoční pôstna duchovná obnova pre dievčatá nad 19 rokov na tému: ” Pane, ty mi chceš umývať nohy?” Pre bližšie informácie ťuknite na obrázok: ...

Celý článok

09 jan Netradičný Silvester

Dňa 29.12. 2012 až 2.1. 2013 sa v kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre uskutočnila akcia pre mladých z Európy – z miest kde pôsobia naše sestry. Toto stretnutie sa konalo na Slovensku po prvýkrát od svojho vzniku. Zišli sa tu mladí a...

Celý článok