09 jan Svätý Mikuláš v Smoleniciach

Sviatok svätého Mikuláša je dobre známy a obľúbený najmä u detí. Vieme však, že svätý Mikuláš bol veľkým dobrodincom nielen pre deti, ale rád pomáhal všetkým tým, ktorí potrebovali pomoc. Spomienka na tohto veľkého svätca sa nesie už dlho storočiami. Krásnou rozpomienkou na tohto svätca...

Celý článok

09 jan Božie a naše hľadanie

V dňoch 30.11. až 2.12.2012 sa v našom kláštore v Banskej Bystrici, konala adventná duchovná obnova pre dievčatá. Stretnutie pripravili a dievčatá duchovne sprevádzali sestry Celina a Gabriela. Témou duchovnej obnovy bol citát z Knihy Zjavenia sv. apoštola Jána: “Hľa, stojím pri dverách...

Celý článok

09 jan Netradičný Silvester

29.12 – 2012 – 2.1. 2013 sa v Nitre uskutoční medzinárodne stretnutie mladých zo strednej a západnej Európy, ktorí hľadajú hlbší zmysel života, sú ochotní deliť sa s druhými o radosti i starosti, nevzdávajú sa, idú ďalej…. Témou stretnutia toho roku sú siete...

Celý článok

09 jan Požehnanie hrobového miesta v Kláštore pod Znievom

V pondelok 5. 11. 2012 požehnal vdp. Maslák za prítomnosti sestier spoločný pomník sestier Najsvätejšieho Spasiteľa na cintoríne v Klášore pod Znievom. Na tomto cintoríne odpočíva spolu 109 sestier našej kongregácie. Ich mená sú prístupné každému návštevníkovi cintorína v listinnej forme vloženej do otvoru kríža....

Celý článok

08 jan Stretnutie Európskej skupiny pastorácia povolaní

V dňoch 1. – 4. novembra 2012 sa uskutočnilo vo Viedni v kláštore sestier Najsvätejšieho Spasiteľa, na Keisserstrase 23, stretnutie európskej skupiny pastoráciu povolaní. Stretnutia sa zúčastnili sestry venujúce sa pastorácii povolaní vo jednotlivých provinciách. Z oberbronnskej kongregácie sa z generálneho vedenia zúčastnila...

Celý článok

08 jan Asociovaní laici v Trebišove

21. októbra, začali svoju druhú etapu vzdelávania a formácie aj členovia Laického spoločenstva v Trebišove, ktoré vedie sr. Alojzia. Forma a obsah stretnutí bude podobný, ako v Laickom spoločenstve v Kysuckom Novom Meste....

Celý článok

08 jan Druha etapa formácie asociovaných laikov

15. októbra, na sviatok sv. Terézie z Avily, patrónky kongregácie, začali členovia nášho Laického spoločenstva v Kysuckom Novom Meste, druhú etapu vzdelávania a formácie. Priebeh formácie im predstavila sr. Timotea. Asociovaní laici sa budú stretávať pod vedením sr. Celiny 2-krát za mesiac. Jedno mesačné...

Celý článok

08 jan Prvé sľuby

Dňa 6. októbra sa v Banskej Bystrici uskutočnila slávnosť skladania prvých sľubov našej novicky sr. Gabriely. Sv. omšu celebroval administrátor Banskobistrickej diecézy Mons. ThDr. Marián Bublinec. Po úvodných obradoch sv. omše, sr. Gabriela zložila sľub čistoty chudoby a poslušnosti do rúk provinciálnej predstavenej sr. Pavly. Na...

Celý článok