08 jan Generálna kapitula prebieha

Potom, ako sa 1. augusta blahoželalo sestre Michealammal Thainas z Indie k jej narodeninám, bol hneď 2. augusta na rade spirituál Germain Beyler. Obom účastníčky kapituly zaspievali v šiestich jazykoch. Ako každý deň aj tento začal myšlienkou Matky Alfonzy Márie....

Celý článok

08 jan Veľká udalosť v nasej kongregácii

V pondelok 30. júla večer bolo počuť v našom generálnom dome v Oberbronne pozdravy na privítanie v mnohých jazykoch. Pre mnohé sestry veľká radosť, že sa môžu opäť stretnúť, pre niektoré “nové” sestry vzájomné spoznanie sa. Zástupkyne všetkých provincii a delegatúr našej kongregácie: ...

Celý článok

08 jan Provinciálna kapitula 2012

V dňoch 1. – 5.marca 2012 sa v Dome sv. Bystríka v Čičmanoch konala provinciálna kapitula slovenskej provincie. Téma provinciálnej kapituly znela: „Radikálnosť v nasledovaní Krista Spasiteľa, vernosť duchu a charizme matky Alfonzy Márie, flexibilnosť v obnove nášho poslania v Cirkvi a vo svete.“ Úlohou...

Celý článok

08 jan Jubileum narodenia matky Alfonzy Márie Eppingerovej

Rok 2014 bude rokom 200. výročia narodenia matky Alfonzy Márie Eppingerovej. Na jeho prípravu a lepšie prežitie bola vytvorená interkongregačná komisia zložená zo zástupkýň troch kongregácií, ktoré vychádzajú z duchovného odkazu matky Alfonzy Márie. Vedením komisie bola poverená postulátorka procesu blahorečenia matky Alfonzy Márie, sr....

Celý článok

08 jan Prezentácia knihy Útek sestry Cecílie

Dňa 12. 12. 2011 sa pri príležitosti stého narodenia sr. Makárie Kondrcovej v bratislavskom dome Quo vadis konal spomienkový večer a zároveň sa uskutočnila prezentácia knihy Útek sestry Cecílie, ktorá strhujúco opisuje jej životný príbeh. Popoludní sestry, ktoré si na sr. Makáriu spomínajú, vydali svedectvo...

Celý článok

08 jan Založenie Laického spoločenstva so sestrami Najsvätejšieho Spasiteľa

10. októbra 2011 bolo v Kysuckom Novom Meste založené prvé Laické spoločenstvo so sestrami najsvätejšieho Spasiteľa na Slovensku. Na stretnutí bolo prítomných tridsať laikov, ktorí prejavili záujem bližšie spoznať a nasledovať duchovnú cestu našej zakladateľky matky Alfonzy Márie. Sr. Pavlou – provinciálnou predstavenou, sr. Timoteou...

Celý článok

08 jan Vianoce 2011

Kresťania slávia na Vianoce narodenie Ježiša Krista (po latinsky „natalis“ „narodenie“), Božieho Syna, očakávaného Záchrancu, ktorého ohlasovali proroci. Boh sa stal človekom – to je tajomstvo vtelenia, „inkarnácie“, cez ktoré má účasť na celom ľudskom živote. V Ježišovi Kristovi sa spája božská a ľudská prirodzenosť:...

Celý článok

08 jan Matka Alfonza Mária – ctihodná Božia služobnica

V pondelok 19. decembra 2011 Svätý Otec Benedikt XVI. promulgoval dekrét o hrdinských čnostiach zakladateľky našej Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa matky Alfonzy Márie, Alžbety Eppingerovej a udelil jej titul VENERABILIS – ctihodná Božia služobnica. Tešíme sa tomu dôležitému prípravnému kroku v procese blahorečenia našej zakladateľky...

Celý článok