Aktuality

26 júla Oddychovali na Morave

Naši spolupracovníci Jožko a Mirko cestovali v stredu posledného júnového týždňa do Choryne spolu so sestrou Alacoque. Oddychový pobyt v Choryni, v kláštore kde pôsobí IKV, trval do nedele. Prezreli si kláštor, zoznámili sa s jeho obyvateľmi, činnosťou Domova pre seniorov a Centra sociálnej  rehabilitácie  Panny Márie Kráľovnej  i celým  areálom. V tomto čase navštívili tiež viaceré pútnické...

Celý článok

04 júla Stretnutie sestier slovenskej provincie s generálnou predstavenou sestrou Monikou Heuser

Predposledný júnový víkend sa stretli v Centre Salvator sestry slovenskej provincie spolu s generálnou predstavenou - sestrou Monikou Heuser, generálnou asistentkou - sestrou Margitou Tušanovou a generálnou ekonómkou - sestrou Marlene  Heck. Spätne sme sa pozreli na desať rokov, ktoré nás spájajú od fúzie s pôvodnou kongregáciou a zamýšľali sa nad otázkou  - Čo Boh...

Celý článok

19 mája Duchovná obnova o rozlišovaní

Milí priatelia, pozývame Vás na duchovnú obnovu o duchovnom rozlišovaní.  Je dobré občas sa zastaviť a načúvať aké pohnútky v nás prevládajú, či je to radosť alebo smútok? Či je to svetlo alebo tma? Nádej alebo beznádej? Pokoj alebo roztržitosť? Kam nás vedú v duchovnom živote? Veci Božieho Ducha nás nadchýňajú...

Celý článok

08 mája Sestra Nicole Maria zložila prvé sľuby

Čerpajme vodu s radosťou z prameňov spásy. Izaiáš V nedeľu Božieho milosrdenstva zložila sestra Nicole Maria svoje prvé rehoľné sľuby vo farskom kostole svätej Alžbety v Bratislave. Slávnostnú svätú omšu slávil spolu s viacerými kňazmi páter Jozef Sukeník, minorita. Za účasti rodičov, súrodencov, príbuzných, známych, priateľov, spolusestier i členov farského...

Celý článok

04 apr Prijali nové členky a zložili prísľuby

Na sviatok Zvestovania Pána 25.3.2019 vo farskom kostole Návštevy Panny Márie v Trebišove členky Laického spoločenstva  so sestrami Najsvätejšieho Spasiteľa prijali do svojich radov deväť nových členiek a 18 členiek zložilo prísľuby. Slávnostnú svätú omše celebroval dekan Jozef Gnip. Po homílii  požehnal krížiky, ktoré sú znakom osobného pripútania sa ku Kristovi...

Celý článok

20 feb Relikvia blahoslavenej matky Alfonzy Márie Eppingerovej v Kysuckom Novom Meste

V nedeľu 17. februára pribudla do Farnosti sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste relikvia blahoslavenej matky Alfonzy Márie Eppingerovej. Za blahoslavenú ju vyhlásili v septembri minulého roka. Pri svätej omši, ktorú celebroval dekan Peter Holbička, relikviu priniesli sestry z Kongregácie Najsvätejšieho Spasiteľa so spoločnou iniciatívou miestneho...

Celý článok

02 feb Odišiel do nebeskej vlasti

V pondelok 28.januára sa konala posledná rozlúčka s pátrom Antonom Bezákom v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii. Spolu so sestrami sa jej zúčastnili aj naši pomocníci Jožko a Mirko. Misionár Anton Bezák pôsobil v Charitnom domove v Kláštore pod Znievom ako duchovný sestier a neskôr aj v Smoleniciach. Nech mu dobrý Otec bohato odplatí každé dobro,...

Celý článok