21 jan Obnovenie prísľubov

22. novembra 2014 v Kysuckom Novom Meste obnovilo päť členiek Laického spoločenstva so sestrami Najsvätejšieho Spasiteľa svoje prísľuby a jedna žiadateľka bola prijatá do laického spoločenstva. Na sv. omši, pri ktorej slávnosť prebiehala sa zúčastnili aj ostatné asociované laičky, sestry miestnej komunity a sr. Ľudovíta,...

Celý článok

20 jan Duchovná obnova laikov

22. novembra 2014 sa konala jednodňová duchovná obnova členov Laického spoločenstva so sestrami Najsvätejšieho Spasiteľa v Trebišove, pod vedením vdp.dekana Jozefa Gnipa. Hlavnou témou obnovy bola myšlienka sv. Augustína: “Miluj a rob čo chceš.” Obnovy sa zúčastnilo 27 členiek Laického spoločenstva...

Celý článok

08 jan Duchovné cvičenia členov laického spoločenstva

Od 14. do 17. júna sa v priestoroch (našej) dolnej fary konali duchovné cvičenia pre členov a priateľov Laického spoločenstva so sestrami Najsvätejšieho Spasiteľa. Duchovné cvičenia viedol Doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD. V príhovoroch predstavil účastníčkam duchovnosť Matky Alfonzy Márie, zakladateľky Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa....

Celý článok