29 jan Medzi novými blahoslavenými bude aj ct. Božia služobnica matka Alfonza Mária Eppingerová

Dve kongregácie na Slovensku - Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa a Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa sa tešia radostnej správe z Vatikánu, že po mnohých rokoch očakávania prišiel deň, kedy ich zakladateľka bude Cirkvou vyhlásená za blahoslavenú. Svätý Otec pri stretnutí s prefektom Kongregácie pre kauzy svätých...

Celý článok

31 júla Deň provincie

V nedeľu 30. 7. 2017 v rámci Dňa provincie sa sestry našej provincie stretli v Bratislave, aby spolu oslávili rehoľné jubileá a 150. výročie od úmrtia Ctihodnej Božej služobnice matky Alfonzy Márie Eppingerovej...

Celý článok