29 jan Medzi novými blahoslavenými bude aj ct. Božia služobnica matka Alfonza Mária Eppingerová

Dve kongregácie na Slovensku - Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa a Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa sa tešia radostnej správe z Vatikánu, že po mnohých rokoch očakávania prišiel deň, kedy ich zakladateľka bude Cirkvou vyhlásená za blahoslavenú. Svätý Otec pri stretnutí s prefektom Kongregácie pre kauzy svätých...

Celý článok

21 jan Návšteva

3. februára 2015 nás navštívili sestry z Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa – sr. Rudolfa a sr. Gerarda. Prišli sa s nami podeliť o misijnú skúsenosť, ktorú mali z trojročného pôsobenia v Kamerune medzi sestrami našej kongregácie. V rámci projektu interkongregačnej spolupráce pracovali obe v komunitách našich...

Celý článok

08 jan Interkongregačný projekt

V rámci projektu interkongregačnej spolupráce odišli 6.12.2011 do delegatúry našej kongregácie v Kamerune pôsobiť na misijnú skúsenosť dve sestry z Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa – sr. Gerarda a sr. Rudolfa. Sr. Gerarda je začlenená do komunity v hlavnom meste Yaoundé, ktorá je aj formačnou...

Celý článok