Chcem dať ľuďom zažiť vykupujúcu Božiu lásku cez našu činnosť:

Vložiť úmysel

Potrebujete duchovnú podporu pre váš úmysel?

Ježiš hovorí: „Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach."