Spasitelky | Laici
16979
page-template-default,page,page-id-16979,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive

Laické spoločenstvo so sestrami Najsvätejšieho Spasiteľa

je spoločenstvo veriacich, ktorí by svoje povolanie ako pokrstení chceli žiť podľa charizmy, spirituality matky Alfonzy Márie. Duchovná cesta tejto ženy bola poznačená rozjímaním nad Božou láskou, ktorá sa zjavuje a dáva všetkým ľuďom, často však nie je poznaná. Túžbou jej srdca bolo, aby túto lásku ľudia spoznali. Táto duchovná cesta viedla Alžbetu Eppingerovú k založeniu Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa,  v ktorej prijala meno sr. Alfonza Mária.

Sestry Najsvätejšieho Spasiteľa považujú za svoju úlohu dbať na potreby a volania ľudí svojich čias a túto úlohu žiť  v „tvorivej vernosti“ (VC 37). Táto vernosť duchu Zakladateľky vedie Kongregáciu k tomu, aby bola otvorená pre hľadajúcich ľudí našich čias, ktorí  sú oslovení svedectvom Zakladateľky a majú nádej v jej duchovnú podporu v každodennom boji uprostred dnešného sveta.

„Stále viac sa dnes odkrýva skutočnosť, že charizmy zakladateľov a zakladateliek, ktoré boli vzbudené/odkryté Duchom pre dobro všetkých, budú sa musieť nanovo dostať do centra Cirkvi, do otvorenosti pre spoločenstvo a pre spoluúčasť všetkých členov Božieho ľudu.“ (Znovu začať u Krista č. 31)

Ako živá voda, ktorá zavlažuje a preniká rôzne zemské vrstvy, tak sa ďalej sprostredkúva dedičstvo Zakladateľky. Členovia spoločenstva chcú čerpať z tohto dedičstva, aby žili svoje kresťanské povolanie. V  životnom programe sa navrhuje cesta podľa charizmy a spirituality matky Alfonzy Márie. Je ponúknutý katolíkom, ženám a mužom, ktorí žijú podľa evanjelia v nasledovaní Krista a chcú apoštolský pôsobiť v dnešnom svete s inými ľuďmi rovnakého zmýšľania.

obrazok1

Založenie prvého Laického spoločenstva na Slovensku

10.10.2011 je dňom založenia nášho 1. Laického spoločenstva v Kysuckom Novom Meste. Tridsiatim laikom, ktorý prejavili záujem bola na tomto stretnutí stručne predstavená osobnosť a charizma MAM, naša kongregácia, zmysel existencie a fungovanie LSsSNS  sr. Pavlou – provinciálnou predstavenou, sr. Timoteou – prov. asistentkou zodpovednou za udržiavanie kontaktu medzi laickými spoločenstvami a provinciálnou radou a sr. Celinou, ktorá bola týmto poverená úlohou zodpovednej sestry v našej provincii za laické spoločenstvá.

Založenie druhého Laického spoločenstva

15.1.2012 bolo v Trebišove založené druhé laické spoločenstvo. Na prvom stretnutí sa zúčastnilo 40 záujemcov. Jeho vedením bola poverená sr. Alojzia. Členovia sa pravidelne stretávajú raz za mesiac. (KNM okolo 30, Trebišov okolo 20). Stretnutie sa po modlitbe začína zdieľaním z časti životopisu MAM, ktorý si mali členovia doma naštudovať. Chronologicky sa takto za rok prejde celý životopis MAM. Potom nasleduje všeobecný úvod k danej téme, po ktorom vždy nasleduje rozobratie témy cez duchovnosť MAM. Vždy je možnosť kladenia otázok a diskusie. Stretnutie sa končí modlitbou za blahorečenie.

Témy jednotlivých stretnutí členov Laického spoločenstva so sestrami Najsvätejšieho Spasiteľa v 1. roku formácie:

1. STRUČNÉ PREDSTAVENIE:

– KONGREGÁCIE SESTIER NAJSVATEJŠIEHO SPASITEĽA

– ŽIVOTA A CHARIZMY   MAM

– LAICKÉHO SPOLOČENSTVA SO SESTRAMI NAJSVATEJŠIEHO  SPASITEĽA

2. MODLITBA A JEJ ROZNE FORMY. MODLITBA MAM.

3. BOŽIE SLOVO – VOVEDENIE. BOŽIE SLOVO V ŽIVOTE MAM.

4. SVIATOSTI. SVIATOSTI A MAM.

5. POVOLANIE A POSLANIE LAIKOV V CIRKVI. (Christifideles laici)

6. SKUTKY TELESNÉHO A DUCHOVNÉHO MILOSRDENSTVA.

7. AKTUÁLNE VÝZVY CIRKVI A SPOLOČNOSTI.

8. LITURGICKÝ ROK.

9. CNOSTI MAM. (blahorečenie MAM)