Spasitelky | Formácia
17022
page-template-default,page,page-id-17022,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive

Naša formácia

„Povolanie, ktoré sme dostali, v sebe zahŕňa ochotu byť tu pre iných; nemôže byť oddelené od poslania dať ľuďom zakúsiť ovocie Kristovho vykúpenia. Dôkladná formácia a vzdelávanie nás robia schopnými spĺňať tento príkaz primerane dobe. Majú nám sprístupniť správne pochopenie sveta, jeho náboženstvo, kultúrne, sociálne, politické a hospodárske pomery. Umožňujú nám spoznávať ťažkosti, ktoré sa stavajú na odpor rozvoju niektorých skupín ľudí a porozumieť ich túžbam a námahám, aby sme čo najlepšie mohli prispievať k ich spáse. Majú nám sprostredkovať odborné poznatky a schopnosť účinnej spolupráce a služby. (ŽP 53)

STUPNE FORMÁCIE V NAŠOM INŠTITÚTE:

Fáza orientácie

 • toto obdobie má mladej žene pomôcť ujasniť si svoje povolanie a umožniť jej spoznať naše rehoľné spoločenstvo.
 • realizuje sa cez stretávanie sa so sestrou a komunitou prvého kontaktu, účasťou na rôznych aktivitách organizovaných kongregáciou a pod.

Nie je určený žiaden presný čas; musí však umožniť prvé vzájomné spoznanie.

Postulát

 • toto obdobie umožňuje mladej žene a kongregácii aby:
  • sa navzájom spoznali – mladá žena žije v komunite
  • preskúmali motívy záujmu o inštitút a pre vstup do noviciátu
  • a v úplnej slobode sa rozhodli, či je vstup možný
 • formácia v postuláte má záujemkyni pomôcť k prehĺbeniu viery
 • prispieť k tomu, aby získala dostatočnú ľudskú a náboženskú zrelosť
 • postulát končí prijatím do noviciátu, ktorý znamená začiatok rehoľného života

Minimálne šesť mesiacov.

Noviciát

 • je obdobím, v ktorom sa novicka oboznamuje:
  • s rehoľným životom našej kongregácie zameranej na apoštolát podľa našej charizmy a spirituality
  • konfrontuje sa s povolaním a jeho realizáciou
  • upúšťa od doterajšieho spôsobu života, aby sa mohla radikálnejšie riadiť podľa evanjelia.
  • noviciát má novicke pomôcť, aby sa jasne a slobodne rozhodla, či chcea môže zložiť rehoľné sľuby v našej kongregácii
 • formácia v tomto období sa v našej kongregácii uskutočňuje
  •  vyučovaním – ktorým sa sprostredkúvajú vedomosti nevyhnutné pre skutočné, hlboké pochopenie života, ktorý sa radikálne riadi evanjeliom;
 • praktizovaním -ktorá sa sústredí na zvnútornenie a čoraz istejší spôsob života, ktorý je celkom ovplyvňovaný evanjeliom.

Dva roky.

Deň v noviciáte: Náš deň začíname o 6:30 hod. rannými chválami a sv. omšou. Po raňajkách máme čas na meditáciu, prácu v dome a vyučovanie s magistrou. V poobedných hodinách máme vyhradený čas na prehĺbenie učiva, osobnú modlitbu a relax. Deň končíme večernou modlitbou – vešperami. Po vešperách máme každý deň iný program, napr. individuálne rozhovory, ruženec, zdieľanie o dianí v Cirkvi, komunitné zotavenie, kreatívnu meditáciu, adoráciu… V sobotu máme voľný deň, ktorý si organizujeme každá sama ☺ a stretávame sa na spoločných slávnostných vešperách o 19:00 hod. V nedeľu čítame Sv. Písmo formou Lectio Divina a zúčastňujeme sa sv. omši vo farnosti.

V noviciáte sa na svoj apoštolát pripravujeme jednodňovou praxou v týždni, kedy pracujeme ako dobrovoľníčky v rôznych inštitútoch a charitatívno-sociálnych dielach. Ako noviciátno-formačná komunita máme isté body denného programu odlišné od veľkej komunity, ktoré tvoria prevažne staršie sestry. Formáciu v noviciáte máme spestrenú aj duchovnými a kultúrnymi podujatiami v našej diecéze. Každý mesiac navštevujeme internoviciátnu školu spolu s novickami rôznych inštitútov a kongregácii zo Slovenska. Táto škola sa koná vždy na inom mieste s pozvaným odborníkom na danú tému, ktoré dopĺňajú našu ľudskú a duchovnú formáciu.

Chceš vedieť viac, príď k nám a uvidíš 

ČO NOVÉHO V NOVICIÁTE

Juiorát

 • je obdobím, keď sa sestra pripravuje na svoje definitívne začlenenie do kongregácie, a to:
  • keď skúsenosťami prvých rehoľných rokov rastie k väčšej zrelosti
  • učí sa vedome preberať zodpovednosť za svoj rehoľný život
 • juniorát vedie k celkovému odovzdaniu sa Bohu prostredníctvom doživotných sľubov
 • mladá sestra žije v niektorej z našich komunít, realizuje v bežnom nasadení svoj duchovný a apoštolský život, je sprevádzaná magistrou junioriek, zúčastňuje sa stretnutí všetkých junioriek provincie a iných formačných stretnutí

Najmenej päť rokov, nemôže však presiahnuť šesť rokov.

Permanentná formácia

 • základná formácia musí byť dopĺňaná stálym odborným, ľudským, apoštolským a náboženským vzdelávaním
 • aby sme zodpovedali svojmu povolaniu, potrebujeme v každom období života vhodnú pomoc; pretože volanie, na ktoré sme raz odpovedali, prináša so sebou v jednotlivých životných úsekoch stále nové požiadavky
 • každé spoločenstvo a každá sestra sú vo svojom vedomom prežívaní povolania zodpovedné za svoju trvalú formáciu

Trvá počas celého rehoľného života.