Spasitelky | Zakladateľka a patróni kongregácie
17033
page-template-default,page,page-id-17033,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive

Matka Alfonza Mária, zakladateľka

Alžbeta Eppingerová

(1814 – 1867)

Alžbeta Eppingerová (1814-1867) sa narodila 9. septembra ako prvé z jedenástich detí roľníckym rodičom v alsaskom mestečku  Niederbronn vo Francúzku. Vyrastala v jednoduchých podmienkach a už ako dieťa bola častejšie chorá. Od raného detstva bola dotknutá utrpením Ježiša a jeho smrťou na kríži, ktorú podstúpil pre hriech ľudí a pre spásu sveta. Pochopila, že Boh ju celkom osobne miluje a chce jej pravé šťastie. Chcela Boha stále viac spoznávať a pomôcť aj iným ľuďom, aby našli k nemu cestu. Bola svedkom zlej sociálne a hospodárskej situácie, ktorá prišla so začínajúcou industrializáciou a ktorá čoraz viac odcudzovala ľudí a zmenila ich spolužitie. So svojimi súčasníkmi zakúsila chudobu, neistotu, chorobu a duševné utrpenie a zároveň aj túžbu po väčšej ľudskej dôstojnosti a šťastí. Ako odpoveď na výzvy doby a svojho okolia zakladá po čase hľadania v roku 1849 v Niederbronne a za pomoci miestneho kňaza Reicharda Kongregáciu sestier Najsvätejšieho Spasiteľa a prijíma rehoľné meno Alfonza Mária. Prekvapujúco rýchlo do novozaloženej kongregácie vstupujú jej ďalšie nasledovníčky, ktoré preberajú rôzne služby vo svojom okolí. V priebehu niekoľkých rokov sa kongregácia rozšírila do viacerých krajín.

“V Bohu vidieť iba Boha, Boha vidieť v blížnom, Boha vidieť vo všetkom.”

Matka Alfonza Mária zomiera 31. júla 1867 v Niederbronne (jej telesné pozostatky sú uložené v sarkofágu v generálnom dome kongregácie v Oberbronne). Jej odkaz však žije aj naďalej v jej sestrách po celom svete. V súčasnosti prebieha v Ríme proces jej blahorečenia.

Modlitba za blahorečenie

Nebeský Otče, ty si Matke Alfonze Márii už od detstva udelil milosť, že bola preniknutá tajomstvom kríža a v ňom odhalila milosrdnú lásku, ktorou miluješ všetkých ľudí.

Z  tvojho podnetu  založila kongregáciu, ktorá má slúžiť na to, aby tvoju lásku poznali všetci, ktorí trpia na duchu a na tele. Prostredníctvom Eucharistie si jej daroval silu spolupracovať na diele vykúpenia.

Vzbuď v nás ochotu, aby sme sa  aj my nechali premeniť láskou Krista Vykupiteľa a svojím životom vydávali o nej svedectvo všetkým, ktorých stretneme.

Na jej príhovor vypočuj moju/našu prosbu …, a ak je to tvoja vôľa, dopraj nám milosť, aby sme Matku Alfonzu Máriu mohli čím skôr uctievať ako blahoslavenú. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Imprimatur:
Mons. Josef Doré, Arcibiskup,
2. júna 2004 Štrasburg

Tí, ktorí na príhovor Matky Alfonzy Márie obdržia osobitné milosti, nech to ohlásia na adrese:

Postulazione M.A.M.
Via del Casale Piombino,14
I-00135 Roma
e-mail: postulazionemam@libero.it

HLAVNÝ PATRÓN KONGREGÁCIE

sv. Jozef

slávnosť: 19. marec
sviatok: 1. máj
Pod vplyvom pôsobenia Božieho Ducha sa zakladatelka matka Alfonza Mária snažila viesť kongregáciou k poslušnosti a podriadenosti požiadavkám Církvi. Preto ho určila za hlavného patróna – muža poslušnosti a chudoby. Doteraz sa k sv. Jozefovi sestry s dôverou utiekajú.

Modlitba:

Sv. Jozef, oroduj za nás a vypros nám pravého ducha spoločenstva a milosť svätej smrti.
Všemohúci Bože, ty si svojho Syna a jeho panenskú matku zveril vernej ochrane svätého Jozefa; daj, prosíme, aby tvoja Cirkev, pod ochranou Pánovho pestúna, ustavične pracovala na spáse všetkých ľudí. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov

INŠPIRÁTORKA ŽIVOTA MODLITBY

sv. Terézia z Avily

spomienka: 15. október
Hlboký vzťah k modlitbe a samote poodkrývajú vplyv veľkej španielskej mystičky na duchovný vývoj Alžbety Eppingerovej už od jej detstva.

Modlitba:

Sv. Terézia, oroduj za nás a vypros nám ducha modlitby a pokory.

Všemohúci Bože, svätú Teréziu si osvietil Duchom Svätým, aby bola v Cirkvi učiteľkou kresťanskej dokonalosti; vrúcne ťa prosíme, daj nám neprestajne čerpať z jej duchovnej náuky a túžiť po pravej svätosti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

INŠPIRÁTOR POMOCI CHUDOBNÝM

Sv. Alfonz z Liguori

slávnosť: 1. august
Bol veľkým priateľom chudobných. Učil zakladateľku pomáhať práve týmto chudobným chorým. To je dôvod, prečo je sv. Alfonz patrónom kongregácie.

Modlitba:

Sv. Alfonz, oroduj za nás a vypros nám pravú úctu k Panne Márii a pomáhaj nám v záležitostiach kongregácie.
Dobrotivý Bože, svojej Cirkvi stále udeľuješ nové vzory čností; daj, aby sme v horlivosti za spásu duší kráčali po stopách svätého biskupa Alfonza a dosiahli s ním večnú odmenu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.