Spasitelky | Základné info
16982
page-template-default,page,page-id-16982,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive

Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa

(niederbronnských sestier) je apoštolsky činná rehoľná spoločnosť zasväteného života pápežského práva, ktorej členky sa verejnými sľubmi zaväzujú dodržiavať evanjeliové rady čistoty, chudoby a poslušnosti, žiť v komunite vo vernosti duchu zakladateľky matky Alfonzy Márie a mať účasť na poslaní Cirkvi.

Podstatným zmyslom existencie a činnosti kongregácie je dať ľuďom zakúsiť nikdy nekončiacu
Božiu lásku a milosrdenstvo, 
ktoré sa nám zjavilo v Ježišovi Kristovi.

Kongregácia chce vnášať radostné posolstvo do sveta opaterou chorých a starých, výchovnou a vzdelávacou činnosťou, svojím prínosom k rozvoju obyvateľstva a podporovaním ženy, starostlivosťou o osamelých a ukrivdených spoločnosťou, ako aj spoluprácou v duchovnej oblasti.

Podľa vzoru zakladateľky prijali sestry Najsvätejšieho Spasiteľa pozvanie celkom sa nechať vtiahnuť do tajomstva vykúpenia, žiť z neho a svojím rehoľným životom vydávať o ňom v Cirkvi svedectvo. Sú povolané verne žiť svoje zasvätenie a „s radosťou čerpať z prameňov spásy“ (Iz 12, 3).