Slovensko

Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa

Prvé sestry Najsvätejšieho Spasiteľa prišli na Slovensko v roku 1896. Dnes  pôsobia na ôsmich miestach. K slovenskej provincii patria aj komunity v Čechách a v Maďarsku. Sestry sa usilujú žiť a rozvíjať charizmu matky Alfonzy Márie v súčasnej dobe a v konkrétnych podmienkach, v ktorých sa nachádzajú. Snažia sa vnášať posolstvo spásy do školskej katechézy  a farskej pastorácie, do zdravotníctva, starostlivosti o starších ľudí, bezdomovcov, do duchovnej služby a iných oblastí podľa svojej kvalifikácie a možností.

Stiahnuť prezentáciu