31 mar Boh si ju povolal…

Na Kvetnu nedeľu ráno po sv.omsi nás predišla do večnosti naša sestrička Alžbeta, Terézia Drotarová.

Do kongregácie vstúpila mladučká v čase nástupu komunistického režimu. Už začiatok ich rehoľného života bol poznačený prenasledovaním, prehováraním, aby zanechali rehoľný život. Rehoľné sľuby zložila tak, ako ostatné spolusestry, len v tajnosti, nemohli pozvať ani svojich najbližších príbuzných. Pracovala v rôznych ústavoch pre mentálne postihnutých, naposledy v Stropkove.

Až takmer do konca života jej Pán zachoval jasnú myseľ. Začiatkom marca si zlomila nohu a po operácii už potrebovala starostlivosť spolusestier. Sestrička Alžbeta bola láskavá a modliaca sa. Prejavovala záujem o druhých. Ako ticho žila, tak aj ticho zomrela obklopená a sprevádzaná modlitbami spolusestier.

Najmilosrdnejsí Ježišu, daj jej večné odpočinutie.