01 júl 15 rokov fúzie

29. júna 2024 sme si v Provinciálnom dome na Jakubovom námestí v Bratislave, pripomenuli 15. výročie fúzie bývalej bratislavskej a niederbronnskej kongregácie Sestier Najsvätejšieho Spasiteľa. Slávnosti sa zúčastnila aj generálna predstavená sr. Monika Heuser s generálnou asistentkou sr. Monikou Klinger. Vzácnymi hosťkami boli aj sestry z našej bývalej nemeckej provincie – Obernzell – sr. Adelheid, sr. Klara, Sr. Goretti a sr. Monika. 

Všetky sestry privítala provinciálna predstavená sr. Františka Hudáková. Spomienkami na fázy procesu zjednotenia nás sprevádzala sr. Marta Chraščová. Sestry si mohli spomínané udalosti a emócie pripomenúť prostredníctvom PPT prezentácie, kroník a fotoalbumov. Na záver prednášky bol v slovenčine aj v nemčine prečítaný Dekrét z Ríma, ktorým Dikastérium pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života po preskúmaní predložených žiadostí oboch generalátov, ako aj po zvážení pozitívneho stanoviska bratislavského  a štrasburského arcibiskupa, dovolilo fúziu – zjednotenie Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa z Bratislavy s Kongregáciou sestier Najsvätejšieho Spasiteľa so sídlom v Oberbronne, Francúzsko, pre väčšie duchovné dobro sestier, 29. júna 2009.

Za všetky živé i zosnulé spolusestry, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili o zjednotenie kongregácií a za všetky milosti, ktoré sme za 15 rokov od zjednotenia dostali, sme ďakovali počas sv. omše, ktorú celebroval dp. Marián Kráľ, farár farnosti sv. Alžbety (Modrý kostolík). Sesterské spoločenstvo sme umocnili pri dobrom, sviatočnom obede. Počas výhliadkovej jazdy vláčikom Prešporáčikom sme si obhliadli historické budovy nášho hlavného mesta a navštívili sme aj Bratislavský hrad. Po osviežení sa zmrzlinou sme spoločný program ukončili slávnostnými Vešperami v kaplnke sv. Jozefa. Ďakujeme Pánovi za milú oslavu a pekne prežitý deň.