07 dec Naša spolusestra ocenená

Piatok 1. 12.2023, v deň oslobodenia mesta Trebišov, sa na slávnostnej ceremónii v divadelnej sále MsKS v Trebišove, ktorá bola spojená s kultúrno-spoločenským programom, konalo oceňovanie osobností mesta Trebišov. 

Samospráva udelila najvyššie ocenenia výnimočným, šikovným, činorodým Trebišovčanom a ľuďom, ktorí dlhodobo a veľmi úspešne pôsobia v Trebišove.. Medzi desiatimi ocenenými, ktorí robia mestu dobré meno, zviditeľňujú ho a prispievajú k spoločnému dobru občanov, bola aj naša spolusestra, sestra Bernadeta Máliková. Z rúk primátora mesta Trebišov, PhDr. Mareka Čižmára, prevzala verejné ocenenie za rok 2023 – Cenu mesta Trebišov. Túto cenu dostala za prácu so sociálne znevýhodnenými rodinami. 

Našej spolusestre srdečne gratulujeme a tešíme sa spolu s ňou.

Tešíme sa, že svoju prácu vykonávala s láskou, v duchu našej zakladateľky bl. Matky Alfonzy Márie, mysliac na slová Pána Ježiša: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto maličkých, mne ste urobili:“ 

Fotky si môžete pozrieť na tomto linku: https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3Dpfbid02faDXacDcfZLC5qnyXfbV5HJVSdBonvgNLUxwCR4tzkFGMyedRLHXPqEk6oUPjrrgl%26id%3D100063971893078&show_text=true&width=500

Reportáž z Oceňovania osobnosti mesta Trebišov za rok 2023: https://youtu.be/kQ-wZMnKvko?si=Ldac5RvnSyPGEg02