05 nov Noviciátna prax v Znojme

Sestra Nicole Maria od augusta do októbra 2018 pôsobila medzi sestrami znojemskej komunity. Trojmesačná noviciátna prax prebiehala v Charite Znojmo, v zariadení pre otcov a matky v tísni.

Rada sa s nami podelila s tým, čo jej dobrý Boh doprial v tomto čase.

Od augusta do októbra 2018 sa miestom mojej noviciátnej formácie stala znojemská komunita a „Domov pro matky a otce v tísní“. Ešte pred tým, ako som tam pricestovala, mala som možnosť zúčastniť sa národného stretnutia mládeže P18, za čo som veľmi vďačná.

Čas strávený v Znojme vnímam ako požehnanie, kedy som mohla viac spoznať spolusestry slovenskej provincie, keďže môj noviciát prebieha v nemeckom bavorskom Mníchove a aj viac spoznať samu seba. Ďakujem Pánu Bohu za každú spolusestru a teším sa, že Božie dielo cez otvorené dlane našej zakladateľky blahoslavenej matky Alfonzy Márie môže prebývať uprostred chudobných ľudí dnešného sveta.

Veľkým darom bola pre mňa možnosť zúčastniť sa jej blahorečenia. Páčilo sa mi, ako Strassburgská katedrála ožila prítomnosťou sestier, ktoré sa pohľadom na odhalený obraz novej blahoslavenej zamýšľali nad Božím darom svojho povolania. Ja som sa v tie chvíle cítila akoby odetá krásnym tajomstvom, ktorého hádanku odkryjem až v nebi, kde sa spolu so zosnulými sestrami na čele s blahoslavenou zakladateľkou stretneme.

V „Domove pro matky a otce v tísní“ sa ma Ježiš dotýkal cez duše, ktoré v živote dostali málo lásky, alebo potrebujú mať pri sebe niekoho, kto by podal pomocnú ruku a nasmeroval. V domove bývajú klienti a klientky, ktorí hľadajú východisko z nevydareného vzťahu, alebo nepriaznivej finančnej situácie, či nejakého problému. Mala som veľkú radosť, keď som mohla ich srdcia roztancovávať niečím krásnym a povzbudivým cez dary a talenty, ktoré mi Pán Boh dal. Podieľala som sa na príprave dvoch akcií, dňa sociálnych služieb, kde som mala s deťmi tanečné vystúpenie a „dýňovej stezky“, ktorá je verejnou benefičnou akciou pre celé mesto na podporu domova.

Zo Znojma si odnášam veľa ďalších zážitkov, napríklad spolu s farníkmi slávenú ďakovnú svätú omšu za blahorečenie matky Alfonzy Márie, možnosti zúčastniť sa juniorského stretnutia, alebo exkurzia v znojemskej väznici, či spoznávanie Znojma a moravskej kultúry.

Teším sa, že Pán Boh požehnal tie tri mesiace, po ktorých som sa už vrátila naspäť do Mníchova za spolusestrami, ktoré ma s radosťou privítali späť „doma v noviciáte“.