Ochrana osobných údajov

Naša organizácia Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa Slovenská provincia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk.