22 nov Skladali a obnovili prísľuby, rozšírili svoje rady.

Členky laického spoločenstva v Kysuckom Novom Meste zložili a obnovili svoje prísľuby na jeden rok, tiež prijali do svojich radov novú členku.

Na sviatok svätej Cecílie, 22.11.2018, skladali členky Laického spoločenstva so sestrami Najsvätejšieho Spasiteľa prísľuby. Dve členky zložili prísľuby na jeden rok, desať členiek obnovilo prísľuby na jeden rok a  sympatizantka  Martina Kriváčková bola prijatá do spoločenstva.

Vo farskom kostole svätého Jakuba v Kysuckom Novom Meste slávil slávnostnú svätú omšu dekan Peter Holbička.  Provinciálna predstavená, sestra Grácia, prijala v mene Kongregácie prísľuby a novú členku do spoločenstva. Slávnosť bola ukončená krátkou adoráciou s eucharistickým požehnaním.

Spevom túto slávnosť doprevádzal miestny spevácky zbor. Po ukončení si prítomní uctili relikvie blahoslavenej Alfonzy Márie.