08 aug Vyhlásenie Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa k článku Denníka N zo dňa 1. 8. 2022 od redaktorky Vitalie Bella

My – sestry Najsvätejšieho Spasiteľa vyjadrujeme nesúhlas s vývojom situácie na Ukrajine, ktorá spôsobila vojnu a útrapy nevinných obyvateľov a následnú migračnú vlnu. V duchu nášho poslania pomáhať núdznym bez rozdielu, sme otvorili brány nášho domu v Banskej Bystrici, aby sme poskytli prístrešie a útechu migrantom, ktorí to potrebujú. Robíme to s možnosťami aké máme, najlepšie, ako vieme. Dištancujeme sa od hanobných vyjadrení Denníka N a všetkých jeho prívržencov, ktoré sú obsahom medializovaného článku zo dňa 1. augusta 2022 a v následných komentároch. Autorka postavila článok na subjektívnom vyjadrení jednej či niekoľkých nespokojných obyvateľov domu, s ktorými je potrebné osobitne pracovať. Vyjadrenia Denníka N považujeme za zaujaté a jednostranné, s úmyslom škodiť cirkevným organizáciám a hanobiť ich snahu a zámery. Rovnako za také považujeme výroky predstaviteľov Ligy pre duševné zdravie a jej údajnej dobrovoľníčky pani Andrei Horváthovej.

Ďakujeme otcovi biskupovi Jozefovi Haľkovi, zodpovednému za pomoc ukrajinským migrantom, ako aj predsedovi Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku Jurajovi Ďurnekovi, SchP, za ich podporu a modlitby. Zároveň vyjadrujeme vďaku všetkým dobrodincom, spolupracovníkom a sympatizantom.

sr. Františka Hudáková, provinciálna predstavená