23 apr Dobrý Trh na Jakubáku

Tak, ako každoročne, aj tento rok sa konal Dobrý Trh na Jakubovom nám. v Bratislave. V sobotu 21. 4. 2018 sa k myšlienke  oživenia mestského verejného priestoru, otvorenia ulíc a dvorov pre ľudí, vytvárania miesta pre stretnutia a zážitky za podpory malovýrobcov a kvalitných domácich produktov, ale aj produktov rozmanitých kultúr a etník, ktoré sú súčasťou našej spoločnosti, k pestovaniu alternatívneho životného štýlu s cieľom priniesť pridanú hodnotu do konkrétneho susedstva, zapojila aj naša kongregácia a Centrum Salvator. Mnohý okoloidúci mohli nazrieť do nášho dvora, zúčastniť sa komentovanej prehliadky priestorov, vypočuť si prednášku dp. Mariána Kráľa o Modrom kostole, zakúpiť si u nás kávu, limonádu, bábovku a ručné výrobky sestier. Srdečná vďaka patrí všetkým sestrám a zamestnancom, ktorý sa do tohoto projektu zapojili a venovali mu svoj čas a sily.