03 nov Duchovná obnova laického spoločenstva v Trebišove

Aj napriek aktuálnej  pandemickej situácii spôsobenej rozšírením choroby COVID  19, laické spoločenstvo matky Alfonzy Márie si vykonalo dňa 9. 10.2021 duchovnú obnovu vo Vysokej nad Uhom v rodisku blahoslavenej Anky Kolesárovej, ktorá je slovenskou mučenicou čistoty.

    Duchovnú obnovu viedol dp. Ján Kovaľ. Začiatok obnovy bol v Domčeku v  Pastoračnom centre kde bola prednáška o živote blahoslavenej Anky pretkávaná krásnymi  svedectvami.  

     Po prednáške sme sa odobrali do farského Kostola Sedembolestnej Panny Márie, kde pri tichej adorácii s eucharistickým požehnaním mohli účastníčky v tichu rozjímať a pristúpiť k Sviatosti zmierenia.

    Po adorácií nasledovala “ krížová cesta s Ankou“  a svätá  omša , ktorú celebroval pán kaplán Ján Kovaľ.

Na záver duchovnej obnovy sme navštívili hrob Anky Kolesárovej na miestnom cintoríne. Na náhrobnom kamení má uvedený citát “Radšej smrť ako hriech“.