18 sep Európske stretnutie sestier vekovej skupiny AG2

V dňoch 31.8. – 3.9.2022 sa v Neumarkte v kláštore sv. Jozefa konalo európske stretnutie sestier vekovej skupiny AG2, na ktorom sa zúčastnili aj sestry slovenskej provincie. Pápež František vyzval k procesu synodality v živote a poslaní Cirkvi. Keďže aj my túto výzvu berieme vážne, témou stretnutia bolo: Žiť synodalitu – komunita/ účasť/ poslanie. Sestry pracovali s textami príhovorov pápeža Františka, ktoré predniesol v Ríme pri sv. omši pri otvorení Synody o synodalite Cirkvi, a spoločne sa zamýšľali nad tým, do akej miery žijú synodalitu na úrovni osobnej, komunitnej, v provincii aj v celej kongregácii.