07 júl Laické spoločenstvo v Kysuckom Novom Meste oslavovalo

Laické spoločenstvo so sestrami Najsvätejšieho Spasiteľa v
Kysuckom Novom Meste dňa 26.6.2017 pripravilo spomienkovú slávnosť k
150. výročiu „zrodenia sa pre nebo“ zakladateľky matky Alfonzy Márie
Eppingerovej slávením sv. omše. Po sv. omši bolo posedenie, pri ktorom
sme si spomenuli na našu zakladateľku a zároveň zhodnotili aktivitu
spoločenstva za posledných 10 mesiacov, popriali si požehnané letné dni
a odchádzali sme s uistením, že sa opäť stretneme začiatkom septembra.