29 jan Medzi novými blahoslavenými bude aj ct. Božia služobnica matka Alfonza Mária Eppingerová

Dve naše kongregácie na Slovensku – Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa a Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa sa tešia radostnej správe z Vatikánu, že po mnohých rokoch očakávania prišiel deň, kedy naša zakladateľka bude Cirkvou vyhlásená za blahoslavenú.

Svätý Otec pri stretnutí s prefektom Kongregácie pre kauzy svätých kardinálom Angelom Amatom v piatok, 26. 1. 2018 schválil vydanie dekrétov vo viacerých kauzách. Medzi nimi bol potvrdený aj zázrak, ktorý sa stal na príhovor ctihodnej Božej služobnice matky Alfonzy Márie Eppingerovej. Postulátorkou procesu blahorečenia je sr. M. Katarína Krištofová z Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa.