19 jan Najsvätejšie Srdce Ježišovo

„Z jeho vnútra potečú prúdy živej vody“ Jn 78, 38.
Z jeho boku „vytiekla krv a voda“ Jn 19, 34.
„Budete čerpať vodu s radosťou z prameňov spásy“ Iz 12,3.

„Vaše srdcia bijú v súzvuku so Srdcom Ježišovým. Nádherným dielom milosti je už to, keď sa jedna jediná sestra dostane do krásnej harmónie s vlastnosťami srdca nášho Pána a predpismi a duchom pravidiel kongregácie. Ak je však 80 sestier (cca počet sestier v slovenskej provincii) takto pospolu, potom uvidíte, aký je to zázrak. Povedzte si jasne, že vy, ktoré ste samotné zázrakom, žijete uprostred sestier, z ktorých každá je takisto zázrakom. Ale predovšetkým pochopte, že stojíte uprostred spoločného zázraku v komunite!“
„Zo Srdca Ježiša samotného musíte čerpať lásku, ktorá má horieť vo vašom srdci. Vy (rehoľníčky) ste obľúbenkyňami jeho srdca. Predovšetkým pre vás sú určené jeho dary lásky, ktoré tečú z prameňa Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.“
(Povzbudenie špirituála Simonisa z knihy K prameňom kongregácie od M. Nagela)