18 sep Oslava 5. výročia blahorečenia bl. Matky Alfonzy Márie

8. septembra pri večernej sv.omsi v kostole sv. Alžbety v Bratislave sme si spolu s farnosťou (Modrý kostolík) pripomenuli 5. výročie blahorečenia našej zakladateľky bl. Alfonzy Márie Eppingerovej. Sv.omša sa konala v predvečer sviatku bl. Matky Alfonzy Márie a Dňa provincie a zúčastnili sa jej sestry, ktoré prišli z iných komunít.

Dp. dekan Marián Kráľ nám pripomenul slová pápeža Františka, že svätých si dávame pred oči a uctievame ich preto, že oni už prešli tú cestu za Ježišom a uspeli. Že si ich „nevyrábame“ preto, aby sme mali koho uctievať, ale aby sme sa na ich životoch povzbudili a obrátili sa k nim o pomoc.

Bl. Matka Alfonza Mária bola vernou dcérou Cirkvi a oddanou ctiteľkou Panny Marie. Svojou jedinečnou láskou k trpiacemu Spasiteľovi a vnímavou láskou na potreby blížnych nám bola daná ako vzor hodný nasledovania. Neváhajme a prosme ju o pomoc v našich potrebách.

Po požehnaní si mohli veriaci uctiť relikviu bl. Matky Alfonzy Márie. Slávnosť sme ukončili krátkym agapé a družnými rozhovormi s farníkmi.