06 sep Pozvánka: Oslava 5.výročia blahorečenia v Bratislave

Pozývame všetkých priateľov, známych, spolupracovníkov, sympatizantov a farníkov na sv. omšu do  kostola sv. Alžbety (Modrého kostola) v Bratislave, kde si 8. septembra 2023 o 18.00 hod  pripomenieme 5. výročie blahorečenia našej zakladateľky bl. Matky Alfonzy Márie Eppingerovej. Začneme modlitbou sv. ruženca. Po sv. omši  bude možnosť uctiť si relikviu bl. matky Alfonzy Márie a na záver bude pripravené malé agapé, na ktoré Vás srdečne  pozývame. 

Sestry Najsvätejšieho Spasiteľa