23 sep Oslavovali jubileum sr. Lívie

Sestra Lívia, Mária Štefancová sa 17. júla dožila krásnych 90-tych rokov. Spolu so sestrami a príbuznými ďakovala za dar života pri svätej omši v nedeľu 13. augusta.

Ďakujeme dobrému Pánu Bohu za všetky milosti a dobrodenia, ktorými ju doposiaľ obdaril i za tie, ktoré má pre ňu  ešte pripravené.