06 nov Slávili mimoriadny misijný mesiac

Rektor afrického seminára v Benine Ambroise Kinhoun navštívil v októbri počas slávenia mimoriadneho misijného mesiaca Slovensko.

Počas pobytu v Centre Salvator nám ochotne poslúžil. V kaplnke Zvestovania Panny Márie v Bratislave  slávil pre sestry svätú omšu a následne pri raňajkách odpovedal na zvedavé otázky sestier, čím nám priblížil život v rodnom Benine.