16 mar Skladanie prísľubov

Kysucké Nové Mesto:

Dňa 21.11.2016 v kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Kysuckom Novom Meste desať členiek Laického spoločenstva so sestrami Najsvätejšieho Spasiteľa skladalo prísľuby  na jeden rok. Skladanie prísľubov sa konalo pri vešperách, ktorým predsedal p.kaplán ThLic., Th. D. Štefan Fábry a za účasti s. Angeliky Gladišovej a sprevádzajúcej sestry Ľudovity Huljakovej.

Trebišov:

Dňa 11.03.2017 v kostole Návštevy Panny Márie v Trebišove dvadsaťšesť členiek Laického spoločenstva so sestrami Najsvätejšieho Spasiteľa skladalo prísľuby  na jeden rok a dve sympatizantky boli prijaté do tohto spoločenstva. Skladanie prísľubov a prijímanie nových členiek sa konalo pri svätej omši, ktorú slúžil ThDr. Jozef Gnip PhD. a za účasti s. Angeliky Gladišovej, sprevádzajúcej sestry Alojzie Janitorovej a ďalších spolusestier.