08 jan Stretnutie Európskej skupiny pastorácia povolaní

V dňoch 1. – 4. novembra 2012 sa uskutočnilo vo Viedni v kláštore sestier Najsvätejšieho Spasiteľa, na Keisserstrase 23,  stretnutie európskej skupiny pastoráciu povolaní. Stretnutia sa zúčastnili sestry venujúce sa pastorácii povolaní vo jednotlivých  provinciách. Z oberbronnskej kongregácie sa z generálneho vedenia zúčastnila sr. Christiáne, za provinciu Francúzsko: sestry Sabíne Alphons, sr Rajmond a sr. Félisberta; za provinciu Nemecko – Rakúsko:sr. Odília a sr. Mária Elizabeth a za provinciu Slovensko: sr. Celina a sr. Viannea. Zo šopronskej kongregácie sr. Mechtilda – gen. asistentka a sr. Ľudovíta zo Slovenska a sr. Mária z Rakúska. Sestry sa okrem iného zaoberali využívaním masmédialnej techniky v službe pastorácie povolaní. K tejto téme bol prizvaný brat Simplice, salezián – misionár z Kamerunu, ktorý prispel veľmi cennými radami a postrehmi pre pastoráciu povolaní na internete. Stretnutie bolo naplnené kreatívnymi návrhmi a  nesené spoločnou modlitbou.