08 jan Založenie Laického spoločenstva so sestrami Najsvätejšieho Spasiteľa

10. októbra 2011 bolo  v Kysuckom Novom Meste založené prvé Laické spoločenstvo so sestrami najsvätejšieho Spasiteľa na Slovensku. Na stretnutí bolo prítomných tridsať laikov, ktorí prejavili záujem bližšie spoznať a nasledovať duchovnú cestu našej zakladateľky matky Alfonzy Márie.

Sr. Pavlou – provinciálnou predstavenou, sr. Timoteou – provinciálnou asistentkou zodpovednou za formáciu, ktorej úlohou je udržiavať kontakt medzi laickými spoločenstvami a provinciálnou radou a sr. Celinou, ktorá bola poverená úlohou sprevádzajúcej sestry, zodpovednej za laické spoločenstvá v našej provincii  boli laikom stručne predstavené život a charizma matky Alfonzy Márie, vízia laického spoločenstva a témy jednotlivých stretnutí:

  • modlitba a jej rôzne formy, modlitba Matky Alftonzy Márie (MAM)
  • Božie slovo – vovedenie, Božie slovo v živote MAM
  • sviatosti, sviatosti a MAM
  • povolanie a poslanie laikov v Cirkvi (Christifideles laici)
  • skutky telesného a duchovného milosrdenstva
  • aktuálne výzvy Cirkvi a spoločnosti
  • liturgický rok
  • cnosti MAM, blahorečenie MAM