20 mar Vstup do noviciátu

V Mníchove dňa 19.3.2017 na sviatok sv.  Jozefa vstúpila do noviciátu postulantka slovenskej provincie Nicole Vannanyová. Prijala nové rehoľné meno sr. Nicole Maria. Obrad vstupu do noviciátu prebiehal počas slávnostných vešpier v kostole Božského srdca za účasti sestier tamojšej formačnej komunity a provinciálnej rady slovenskej provincie. Magistrou noviciátu sa stala sr. Barbara, sestra nemeckej provincie.