08 jan Vydanie knihy a CD o živote matky Alfonzy Márie

Tak ako každý rok, aj v tomto roku sme si dňa 9. septembra pripomenuli narodenie zakladateľky Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa – matky Alfonzy Márie Epingerovej. Toto slovenské vydanie knihy a CD o jej živote vychádza v čase prípravy oslavy jej 200 výročia narodenia, ktoré si pripomenieme 9. septembra 2014.

My, ktoré sme povolané v rámci svojho zasväteného života k radikálnemu rozhodnutiu sa pre Krista, sme vďačné Bohu za dar charizmy a spirituality, ktorým obdaril matku Alfonzu Máriu a prostredníctvom nej celú cirkev, kongregáciu a v nej každú sestru.  Prostredníctvom tejto knihy chceme načrieť do jej Bohom omilosteného života a v duchu zakladateľky obnoviť svoje poslanie v cirkvi a vo svete.

Veríme, že jednoduchosť života matky Alfonzy Márie inšpiruje mnohých nasledovať jej príklad v osobnom, rodinnom, spoločenskom a zasvätenom živote.