08 okt Aj na Morave ďakovali za dar blahorečenia zakladateľky

V prvý piatok mesiaca októbra bola ďakovná slávnosť za dar blahorečenia Alfonzy Márie v kostole svätého Kríža v Znojme.

Sestry znojemskej komunity začiatkom októbra slávili ďakovnú svätú omšu za blahorečenie matky Alfonzy Márie spolu s farníkmi v kostole svätého Kríža. Slávnostnú svätú omšu slávil dekan Jindřich Bartoš, spolu s kňazmi zo Znojma a dominkánom patrom Angelikom. Slávnosť spevom doprevádzala znojemská schola od svätého Mikuláša, pod vedením diakona Williho Türka.

Vďačnosť za vzácny dar vyjadrili nielen v adorácii, ale aj modlitbou posvätného ruženca, popretkávanou myšlienkami matky Alfonzy pred slávnostnou bohoslužbou. Následne po nej stretnutím v sále dominikánského kláštora, kde bol priblížený život a osobnosť  novej blahoslavenej.

Pripravené pohostenie dalo príležitosť k vzájomnej radosti, zdieľaniu sa s prítomnými farníkmi, i pozvanými hosťami. Pozvanie prijali i domáce sestry-mnišky dominikánky, sestry hedvičky, či boromejky, tiež sestry zo Slovenska.