08 jan Sviatok sv. Terézie z Avily

S radosťou dnes 15. októbra, slávime sviatok sv. Terézie z Avily.

Popri sv. Alfonzovi a sv. Jozefovi patrí k patrónom sestier Najsvätejšieho Spasiteľa. Nie je to žiadna náhoda. Skúsme sa pozrieť prečo:

Tak sa stala reformátorkou Karmelu. Založila mnohé kláštory, napísala veľa kníh – pri tom všetkom si zachovala život intenzívnej modlitby a mystických skúseností.

Svojím životom, ale najmä svojimi spismi mala veľký vplyv na Karmel, no tiež na svoju krajinu (Španielsko), na Európu a svet. Jej duchovné učenie je veľkým bohatstvom a to najmä jej umenie popísať vnútorné stavy v živote modlitby, mystické milosti, ktoré je pri nej možné obdržať, ale tiež početné skúšky, ktoré sa musia zniesť.

V čom je Terézia matke Alfonze Márii tak blízko? Možno pozorovať mnohé podobnosti a postupne sa ich pokúsime osvetliť. Zastavme sa pri kristocentrizme Terézie. V búrlivom Španielsku XVI. storočia bolo mnoho mystikov, ktorí hľadali duchovné zážitky a mimoriadne milosti. Ale to v sebe ukrývalo aj nebezpečenstvo: chcieť prísť k Bohu, no pritom obísť ľudskosť! Hľadať Božie svetlo a úlohy pre seba až natoľko, že sa zabudne, že sme ľudia s telom, dušou a duševnými schopnosťami. Terézia však nikdy neupadla do týchto omylov, aj keď mnohokrát obdržala mystické milosti. Vždy rozjímala o Ježišovi, najmä o jeho ľudskosti. Snažila sa spoznať aký bol, spoznať jeho postavu, tvár, ako myslel, čo hovoril. V tomto zmysle predbehla svoju dobu. So sv. Pavlom hovorí: „pre mňa žiť je Kristus!“

Tento kristocentrizmus nachádzame aj u matky Alfonzy Márie: podľa svedkov nechcela poznať nič iné, iba Kristovu lásku, čo bolo vyjadrené aj jej hlbokou úctou k Ježišovmu srdcu. A táto výzva ju viedla k tomu, aby sa zaujímala o najchudobnejších tým, ž sa starala o ich telo a o najvšednejšie záležitosi ich každodenného života. Pretože starostlivosť o telo bola pre ňu už jednou etapou na ceste k svätosti. Kiež by sme, podľa vzoru sv. Terézie a matky Alfonzy Márie, mohli mať rovnakú lásku ku Kristovi, pretože on je jedinou Cestou, jedinou Pravdou a naším Životom.

Páter Germain BEYLER,

spirituál v kláštore v Oberbronne