18 sep Aj v Znojme sa oslavovalo…

Sestry Najsvätejšieho Spasiteľa v Znojme tiež spolu s farnosťou oslávili 5.vyročie blahorečenia zakladateľky Alfonzy Marie. Túto slávnosť začali svätým ružencom s rozjímaním o živote matky Alfonzy Márie. Potom nasledovala sv. omša za prítomnosti viacerych kňazov. V homílii dekan farnosti Znojmo, otec Jindřich povzbudil ľud slovami blahoslavenej Alfonzy Márie: Trp, mlč a modlí sa. Tiež sa celá slávnosť niesla v duchu vďačnosti za dar života blahoslavenej Alfonzy Márie, bez ktorej by sestry tu v Znojme neboli. Po slávnostnej sv. omše nasledovalo príjemné stretnutie s farníkmi pri bohatom pohostení, ktoré pripravili sestry s farníkmi.