08 jan „Bohaté“ dni v Oberbronne

Nedeľa, 5. augusta, sa niesla v duchu dvoch prednášok profesora Jacquesa Schlossera, exegétu pochádzajúceho z Alsaska.

Téma prvej prednášky znela: „Volanie Krista. Výzvy a požehnanie.“ Téma druhej prednášky: „Ako kresťania v nepriateľskom svete. Exegéza 1. Petrovho listu.“

Po vypočutí prvej témy, boli sestry vyzvané k zdieľaniu vo dvojici. Takto  sa mali „stretnúť“ s Matkou Alfonzou Máriou a pri rozhovore s ňou počúvať jej odpoveď, konkrétne slovo, ktorým sa im chce prihovoriť. Táto vzácna skúsenosť ukázala, ako hlboko žijú slová Matky Alfonzy Márie v sestrách a sú stále aktuálne.

Nad témou druhej prednášky sestry pracovali spoločne, rozdelené do jednotlivých skupín. Tento deň bol dobrým základom pre možné témy odporúčaní generálnej kapituly.

V pondelok, 6. augusta, informovala sestra Katarína Krištofová (postulátorka) o stave procesu blahorečenia  Matky Alfonzy Márie. V zaujímavej powerpointovej – prezentácii objasnila jednotlivé kroky procesu. Od 19. decembra 2011 môže byť Matka Alfonza Mária uctievaná ako „ ctihodná Božia služobnica“.

Túto časť programu sestry ukončili spoločnou modlitbou za blahorečenie, ktorú sa modlili vo všetkých jazykoch.

Zvyšok dňa a nasledujúci 7. august bol venovaný tvorbe obsahu a praktickým otázkam k odporúčaniam generálnej kapituly 2012.