09 jan Božie a naše hľadanie

V dňoch 30.11. až  2.12.2012 sa v našom kláštore  v Banskej Bystrici, konala adventná duchovná obnova pre dievčatá. Stretnutie pripravili a dievčatá duchovne sprevádzali sestry Celina a Gabriela.

Témou duchovnej obnovy bol citát z Knihy Zjavenia sv. apoštola Jána:  “Hľa, stojím pri dverách a klopem.” (Zjv 3,20)  Dievčatá sa zamýšľali nad spôsobmi, ako Boh volá človeka, k čomu ho volá a prečo.
V ďalšej prednáške zaznel príklad, Božieho volania zachytený v Prvej knihe Samuelovej 3, 1 – 10. 19 – 20.  Vo svetle Božieho Slova  prehodnocovali svoje chvíľky s Bohom, svoju modlitbu cez výrok: “Počúvaj, Pane, tvoj sluha hovorí.” Spolu so Samuelom  sa snažili načúvať a povedať: “Hovor, Pane, tvoj sluha počúva!
V sobotu večer dievčatá prežili pri Pánovi prítomnom v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej, kde mu symbolicky odovzdali svoje srdcia. Večer si mohli  cez film Príbeh narodenia lepšie uvedomiť a prežiť bezprostredné udalosti pred Ježišovým príchodom na túto zem.
Nedeľa bola venovaná téme: Ako nás vedie Duch Svätý. Stretnutie sa skončilo spoločným obedom.