09 jan Čo nového v noviciáte?

V dňoch 10.- 20. mája  prežívali naše novicky spolu so svojou magistrou noviciátnu dovolenku v  Alsasku vo Francúzskom na miestach, kde začal život zakladateľky nášho inštitútu ako aj jej dielo. Pre všetky to bol čas oddychu ale aj silných zážitkov. Mohli zažiť aspoň v malom z medzinárodnosti našej kongregácie, stretnúť sa so sestrami, ktoré dlhé roky prežili na misiách – najmä v Afrike. Prejsť si a pozastaviť sa v meditácii na miestach, kde sa narodila  a žila naša zakladateľka Alfonza Mária Alžbeta Eppingerová – Niederbronn. A kde sa zrodilo dielo našej kongregácie – Niederbronn/ Oberbronn. Pozreli  si aj krásne miesta akou je baziliku v Marienthale a nádhernú katedrálu v Štrasburgu. Kde navštívili aj komunitu našich sestier.
V oratóriu, kde sa nachádzajú telesné pozostatky našej matky Alfonzy Márie,  prosili za všetky sestry kongregácie, osobitne za sestry slovenskej provincie, aby nám vyprosila toho DUCHA, ktorým Boh obdaroval ju a snažila sa ho odovzdať sestrám.