16 sep V Banskej Bystrici ďakovali za dar blahorečenia MAM

Sestry matky Alfonzy Márie v Banskej Bystrici spoločne ďakovali za dar blahorečenia svojej zakladateľky. Po návrate z blahorečenia v Štrasburgu v nedeľu 16.9. bola slávená ďakovná  svätá omša za účasti generálneho vikára Branislava Koppala, dekana Jaroslava Pechu a ostatných kňazov z dekanátu, za hojnej účasti farského spoločenstva.

Sestry Božského Vykupiteľa i Najsvätejšieho Spasiteľa, ktoré sa hlásia k svojej zakladateľke matke Alfonze Márii, pôsobia vo viacerých  farnostiach Banskej Bystrice.  Pred jej blahorečením bola vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie pripravená nástenka o budúcej blahoslavenej. Dva týždne pred samotným blahorečením sa sestry spoločne s veriacimi modlili posvätný ruženec, s myšlienkami od MAM, pod vedením dekana  Jaroslava Pechu. Vo farských novinách bol na pokračovanie zverejnený článok o živote zakladateľky.

Samotnú  slávnosť predchádzala spoločná modlitba ruženca pod vedením diakona Michala Barniaka.  Po slávnostnej svätej omši sestry pripravili pre pozvaných hosti malé občerstvenie.