28 sep Ďakovná sv. omša v Modrom kostolíku v Bratislave

V stredu 19.9.2018 sestry bratislavských komunít spolu s kňazmi, farníkmi a zamestnancami ďakovali Bohu pri sv. omši vo farskom kostole za dar blahorečenia zakladateľky kongregácie matky Alfonzy Márie.