01 okt Ďakovná sv. omša za blahorečenie MAM v Trebišove

V Trebišove sa sestry vo farnosti v rámci prípravy na blahorečenie modlili s laickým spoločenstvom a ostatnými veriacimi odporúčanú novénu k MAM pred poludňajšou sv. omšou. Vo farských oznamoch  bola nastávajúca výnimočná slávnosť blahorečenia  viackrát pripomínaná a dávaná do pozornosti celej farskej obce.

Na samotnom blahorečení v Štrasburgu sa zúčastnila celá naša trojčlenná komunita spolu s p. dekanom a šiestimi členkami laického spoločenstva.

Ďakovnú sv. omšu, ktorá sa slávila vo štvrtok 20.9.2018 o 18.oo hod vo farskom kostole v Trebišove za účasti členiek LS a ostatných veriacich, celebroval p. dekan Jozef Gnip, ktorý v homílii priblížil prítomným okrem života a duchovného profilu MAM aj samotnú slávnosť blahorečenia.

Na nástenke v kostole je možnosť pozrieť si aj  fotografie zo Štrasburgu a Niederbronnu s krátkym komentárom. Všetci sme odchádzali zo sv. omše povzbudení a veľmi vďační.