08 jan Trojročná príprava na 200. výročie narodenia matky Alfonzy Márie

Dňa 9. septembra 2012 Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa spolu s dvoma ďalšími kongregáciami, ktoré tiež vychádzajú z jej duchovného odkazu, začína intenzívnu trojročnú prípravu na 200. výročie narodenia zakladateľky matky Alfonzy Márie.

Téma jubilea „Veľkosť jednoduchého života“ sa bude trojročnou prípravou tiahnuť ako zlatá niť a bude sa nachádzať vo všetkých zložkách slávenia jubilea, keďže práve touto jednoduchosťou bol poznačený celý život matky Alfonzy Márie.

Príprava na jubileum má byť pre sestry všetkých troch kongregácií obnovou duchovného života a apoštolskej činnosti. Do tejto prípravy chceme zapojiť aj našich asociovaných laikov a všetkých, ktorých oslovuje život matky Alfonzy Márie, aby mohli aj oni čerpať zo sily charizmy našej zakladateľky.

Celou prípravou jubilea sa zaoberala komisia, ktorá bola zostavená zo sestier všetkých troch kongregácií. Táto komisia pripravila celkový obsah a priebeh prípravy  a materiály (rôzne texty, obrázky a prezentácie) ktoré majú pomáhať sestrám pri samotnej intenzívnej príprave na jubileum.

Táto trojročná príprava vyvrcholí v roku 2014 jubilejnými slávnosťami v Oberbronne – generálnom dome našej kongregácie.

Informácie o priebehu prípravy na toto jubileum budú zverejňované na našej webovej stránke.

List vedúcej Komisie pre prípravu jubilea: