08 jan Čo nového v novocitáte 1

JÚN

19.6. na sviatok Najsvätejšej Trojice vstupom do noviciátu sa začala ďalšia etapa nášho rehoľného života v kongregácii, pri ktorom sme dostali rehoľné mená: sr. Monika, sr. Jozefa.

Z tohto nového kroku sa spolu s nami tešili naši rodičia a úzky okruh priateľov.

JÚL

v  Navštívili sme bývalý kláštor našich sestier v Kláštore pod Znievom, v ktorom boli sestry sústredené v období totality niekoľko desiatok rokov. Na vlastné oči sme mohli vidieť a spoznať budovu kláštora a cintorín, ktoré sme doteraz poznali len z rozprávania sestier.

…Na prechádzke do Sásovej… a na Kráľovej studni

30.7. spolu s ostatnými komunitami v kongregácii sme slávili sviatok našej zakladateľky – Deň jej smrti. Oslávili sme ho slávnostnou liturgiou a pozreli sme si film o apoštolskej činnosti našich sestrách v Angole a iných miestach.

AUGUST

…Na Mičine, kde vyviera prameň minerálnej železitej vody…

Slnečný sobotný deň sme využili na spoločnú prechádzku na Kalváriu, odkiaľ je krásny výhľad na celé mesto.

SEPTEMBER

Na našej kláštornej záhrade sme privítali dievčatá z útulku sv. Vincenta , pri opekačke dobrôt:-)

Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie sme putovali na národnú púť do Šaštína a  keďže je rok Trnavskej Panny Márie cestou späť  sme sa zastavili v Trnave v bazilike sv. Mikuláša kde sme sa pomodlili pred milostivým obrazom Panny Márie.

OKTÓBER

Fatimskú sobotu v mesiaci sme strávili na Starých Horách

NOVEMBER

Začali sme oktávou modlitieb za našich drahých, ktorí nás predišli na druhý svet

Prednáška známej spisovateľky Katrin Zeno nás inšpirovala k zamýšľaniu sa nad identitou ženy a duchovným materstvom…

Po prvý krát sme sa zúčastnili novootvorenej internoviciátnej školy Jána Pavla II., na ktorej sme sa stretli s novickami ostatných reholí a kongregácii. V Čičmanoch nám o. Jozef Šupa SJ priblížil dôležitú a zaujímavú tému Povolanie k zasvätenému životu.

DECEMBER

Spoločne s našimi sestrami sme oslávili príchod Spasiteľa na tento svet. Tento sviatok sme prežívali spolu s kňazmi o. Gabrielom Brendzom a o. Pavlom Jurčagom

Aj v našom noviciátnom tíme sme slávili vianočné sviatky a obdarovali sme sa darčekmi :-)

Druhé stretnutie noviciátnej školy bolo v Smižanoch s o. Vlastimilom Duffkom SJ  na tému Liturgia v zasvätenom živote.

JANUÁR

Po požehnaní domu a na Sviatok Zjavenia Pána sme spestrili tento deň kultúrnym programom s „pani Krásnou“ a s „pani Vtipnou“ :-)

Ďalšie stretnutie noviciátnej školy v Nitre sa nieslo v duchu spirituality zasvätenej ženy s prednášateľkou sr. Luciou Cincialovou. Na záver stretnutia sme mali tvorivý večer.

FEBRUÁR

Deň zasvätených sme oslávili spoločnou sv. omšou zo všetkými zasvätenými v našej diecéze, ktorú celebroval diecézny administrátor o. Marián Bublinec, a v homílii sa venoval poslaniu rehoľníkov vo svete.

Užili sme si aj krásy zimnej prírody na Šachtičkách.

Tretie stretnutie noviciátnej školy v Smižanoch na tému: “Bože slovo” sa konalo bez nás, pretože sme sa ocitli v posteli kvôli chrípke :-(