31 júl Deň provincie

V nedeľu 30. 7. 2017 v rámci Dňa provincie sa sestry našej provincie stretli v Bratislave, aby spolu oslávili rehoľné jubileá a 150. výročie od úmrtia Ctihodnej Božej služobnice matky Alfonzy Márie Eppingerovej zakladateľky kongregácie. Sestrám sa prihovoril a svätej omši predsedal prof. ThDr. PaedDr. PhDr. Jozef Jurko, PhD.