11 nov Deň provincie a oslava jubileí

15. októbra 2022 na sviatok sv. Terézie Avilskej, našej kongregačnej patrónky,  sme sa stretli na Dni provincie. Pri tejto príležitosti sme oslávili tohoročné aj vlaňajšie rehoľné a životné jubileá našich sestier:

 – 75 rokov sľubov – sr. Inocentia  

– 50 rokov sľubov oslávili sestry Alojzia, Bernardína, Caritas a Stanislava

– 40 rokov sľubov – sr. Alfonza

– 30 rokov sľubov – sr. Edita a sr. Františka

– 20 rokov sľubov – sr. Filipa

Sv. omšu celebroval p. František, OFM.  Po homílii, v ktorej páter vyzdvihol čnosť vernosti a povzbudil nás všetky vyprosovať si milosť vytrvalosti v povolaní,  jubilantky obnovili svoje rehoľné sľuby a záväzok žiť v sesterskom spoločenstve. Po obnove sľubov sme naše rozhodnutie radostne vyjadrili a upevnili piesňou:  Na svoju česť, Ti sľubujem, Ježišu môj, že všetko Tebe darujem i život svoj… V závere sv. omše sme za dar prežitých rokov rehoľného života zaspievali Máriin chválospev Magnificat.

Pri obede sme pokračovali oslavou životných jubileí. Sestry Bernadetta, Veronika a Magdaléna dovŕšili v tomto roku 70  a  sestry Timotea a Marta dovŕšili 50 rokov života. Popoludní sme rozjímali nad textami sv. Terézie z Avily a vypočuli sme si aktuálne udalosti zo života v provincii. Večer sme upevňovali naše spoločenstvo zdieľaním si veselých zážitkov z nášho apoštolského  alebo komunitného života. 

Nedeľné dopoludnie sme strávili v intenzívnej práci s koučom, pánom Mariánom Kubešom, na tému Ako budovať komunitu. Stretnutie sme ukončili dobrým obedom.