09 jan Deň provincie

V dňoch 31.5. – 2.6. 2013 sa v Nitre uskutočnilo stretnutie sestier slovenskej provincie. Konalo sa po prvýkrát v našej provincii. Jeho cieľom je stretnutie sa sestier, spoločné zdieľanie sa o našom živote, relax, povzbudenie sa, formácia. 

Témou tohtoročného stretnutia boli: “permanentná formácia – priblíženie jej zmyslu a obsahu” a reflexia nad ročnou témou provincie- “život našej zakladateľky matky Alfonzy Márie”, ako súčasť našej trojročnej prípravy na 200. výročie jej narodenia.Pracovali sme vo veľkom pléne ako aj v malých pracovných skupinách, mali sme možnosť aj na malú vychádzku na Zobor, kde sa nachádza aj jaskyňa a prameň sv. Gorazda, pri ktorom sme sa na záver spoločne slávili vešpery.